Atlas III's formål er at levere helt opdateret dokumentation for den aktuelle udbredelse af alle ynglende fuglearter i Danmark, samt beregne tætheder og bestandsestimater for de mest almindelige fuglearter i ynglesæsonen og om vinteren. Resultater vil blive sammenlignet med arternes udbredelse i 1970'erne og 1990'erne og blandt andet vise arternes udviklingstendenser.

Projektet gik i gang den 1. marts 2014 og løber over fire år. Her på siden kan du blandt andet læse om feltundersøgelserne, finde viden om kvalitetssikring af data og projektets fire stadier.

Nyhedsbreve

Juli 2016

Marts 2016

Januar 2016

August 2015

Maj 2015

December 2014

September 2014

Juni 2014

April 2014

Februar 2014