Nyhedsoversigt

         


Udsigt til rekord af røde glenter i Danmark

fredag 6. januar 2017
I weekenden skal der overalt i Europa tælles røde glenter. Danmark ser ud til at kunne bidrage med historisk høje antal af glenter, for flere og flere af de røde rovfugle dropper deres farefulde træk mod syd. Særligt når vinteren i Nordvesteuropa er mild. Glenterne bliver talt og bogført nær deres sovegemakker, når de sidst på dagen flokkes for at overnatte kollektivt.

Sløruglen på ret kurs efter magre år

onsdag 21. december 2016
Ni ud af ti slørugler i Danmark døde i flere hårde vintre med store mængder af sne. Særligt vinteren 2009/2010 var nådesløs. Ynglebestanden faldt fra cirka 500 par til blot omkring 50 kendte ynglepar. Nu har sløruglen fundet kursen på ny, og bestanden er i fremgang, viser tal fra Dansk Ornitologisk Forenings uglegruppe. Den lyssky ugle vil have fordel af en grå jul og en fortsat mild vinter.

Flere fuglearter yngler i Danmark, mens mange almindelige fugle går tilbage i antal

onsdag 14. december 2016
Fra 1800 til 2012 voksede antallet af forskellige ynglefugle i Danmark med næsten 30 arter. Mens rigdommen af arter er øget, er det samlede antal af almindelige fugle faldet. En lang række vidt udbredte arter som stær, vibe og sanglærke er i voldsom tilbagegang, fordi deres levevilkår er forringet i det danske landskab.

Sultne ørne sætter fut i fællesskabet hos gæs

onsdag 14. december 2016
I Lille Vildmose, hvor både havørne og kongeørne dagligt er på jagt, kan man opleve gæs, der klumper tæt sammen, når de store rovfugle viser sig i luftrummet. Sammenhold er sagen, synes at være gæssenes motto. For en jagende ørn er en mur af gæs sværere at sætte kløerne i end en ensom gås.

DOF får nyt internationalt projekt til støtte for biologisk mangfoldighed

tirsdag 13. december 2016
DOF har netop fået godkendt et 18 måneders internationalt projekt med støtte fra Klima og Miljøpuljen.

Flere fuglearter er truet af udryddelse

tirsdag 13. december 2016
Næsten 1.500 fuglearter er truet af udryddelse. Det er en seksprocentstigning sammenholdt med 2015. Det viser den nyeligt offentliggjorte rødliste over truede arter. BirdLife lægger nu pres på stats- og regeringschefer på FN-topmøde.

Kæmpesejr for naturen: EU freder love, der beskytter naturen

torsdag 8. december 2016
EU har besluttet at frede den lovgivning, der beskytter EU’s natur. 200 grønne organisationer i Europa jubler over resultatet efter sammen at have arbejdet for det.

Fugleinfluenza: Må du fodre havens fugle?

torsdag 8. december 2016
Hvordan skal du forholde dig med havens fugle? DOF får flere henvendelser dagligt om fugleinfluenza, dels om fugle, folk har fundet døde, dels om fodring af havens fugle.

Fugleinfluenzaen breder sig blandt vilde fugle – også en havørn er død

torsdag 8. december 2016
Den aktuelle fugleinfluenza H5N8 rykker fra Østdanmark mod vest og nordpå gennem Jylland. Flest troldænder er døde, men også måger, kragefugle og rovfugle er blevet ramt af virussygdommen. Rundt regnet 60 vilde fugle er indtil nu påvist at være døde af den aktuelle fugleinfluenza.

Internationalt naturtopmøde: Hastig tilbagegang i naturen

mandag 5. december 2016
Den hastige tilbagegang i naturens mangfoldighed er på dagsordenen, når Danmark, EU og resten af verdens nationer i dag mødes i Mexico. Også BirdLife International deltager på vegne af DOF og resten af partnerskabet og vil lancere den internationale rødliste for fugle truet af udryddelse på topmødet.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  144     NÆSTE