Oplev direkte billeder i DOF's ØrneTV fra en rede hos landets største rovfugl, havørnen. Skriv gerne en kommentar neden for, hvis du ser noget særligt interessant. Husk at skrive præcis dato og tidspunkt for det, du fortæller om. Følg også med på Facebook-siden Havørnene. Rigtig god fornøjelse. Nyd også de pt. ni æg og liv i fem reder hos fiskehejrens koloni-liv i HejreTv

Der kan være korte eller længere perioder med sort skærm. Vi sender fra Danmarks vildmark, så mange tekniske fejl kan opstå. 

Se også de mange spændende videoer fra de sidste års begivenheder i reden.

Reden ligger i Fugleværnsfondens reservat Saksfjed-Hyllekrog på Lolland. Det er femte år i træk, DOF sender direkte fra reden. 

Læs også om Projekt Ørn, et DOF-projekt, som varetager overvågning og beskyttelse af vores bestand af ørne. De danske ørne er meget sårbare over for forstyrrelser i deres yngleområder og har behov for en aktiv forvaltning til beskyttelse.

DOF's ØrneTV er finansieret af Nordea-fonden lige som HejreTV.

Højdepunkter set i ØrneTV 2017:

7. marts: Andet æg lægges
6. marts: Musvåge jages væk af ørnehun
4. marts: Første æg lægges
3. marts: Musvåge æder sig mæt i rester i reden
24. februar: ØrneTV begynder

Videoer fra ØrneTV 2017:

 

 

NordeaFonden Primrt Logo payoff


Skriv en kommentar
-> skriv en kommentar
Kommentarer
-> kommentarer